Viac žien v živote muža…viac mužov v živote ženy…kam to speje?

muziversuszeny
Muž spoznáva a napĺňa Bohatstvom svoj vzťah k Mame.
Je to prvá a kľúčová bytosť formujúca ženský princíp v mužovi.
Ďalšia žena prichádza a je to sestra. Následne prichádzajú priateľky-kamarátky, milenky a manželky.
“Mnohoženstvo” je v mužovi zastúpené prirodzene.
V živote muža a jeho srdci, ktoré je nekonečné tak ako láska, sa všetky ženy a vzťah k nim zrkadlia.
Odmietnuť jednu, znamená odmietnuť druhú.
Prijať jednu, znamená prijať druhú.
Upadli sme do dogmy, že len “jedna” je tá pravá.
Je možné, nejakým spôsobom porovnávať kvality vzťahov a úrovní všetkých týchto žien?
Sloboda ženy, sa prejaví v prijatí všetkých žien v živote muža.

Žena spoznáva a napĺňa Bohatstvom vzťah k Otcovi.
Je to prvá a kľúčová bytosť formujúca mužský princíp v žene. Ďalší muž prichádza a je to brat. Následne prichádzajú priatelia-kamaráti, milenci a manželia.
“Mnohomužstvo” je v žene zastúpené prirodzene.
V živote ženy a jej srdci, ktoré je nekonečné tak ako láska, sa všetci muži a vzťah k nim zrkadlia.
Odmietnuť jedného, znamená odmietnuť druhého.
Prijať jedného, znamená prijať druhého.
Upadli sme do dogmy, že len “jeden” je ten pravý.
Je možné, nejakým spôsobom porovnávať kvality vzťahov a úrovní všetkých týchto mužov?
Sloboda muža,  sa prejaví po prijatí všetkých mužov v živote ženy.

No a tak si tu žijeme, muži behajú za ženami a ženy behajú za mužmi.
A to prispieva kondícii…:)
To len ak by niekto nerozumel, čo týmto článkom chcel autor povedať…:)

Komentáře