EI emočná inteligencia a Intuícia a Smútok

Jankovi umrel jeho milovaný škrečok. Je smutný a jeho sestra Anička rozmýšľa, ako dokáže pomôcť svojmu bratovi v tejto situácii.
Anička, nechce smútiť, ale tiež jej nie je jedno, ako sa cíti jej brat.
Čo by ste poradili Aničke, čo by ste poradili Jankovi?
Ako zvládnuť emóciu smútku?
Aký má význam smútok v našom živote?

Poďme sa pozrieť spoločne tiež na to, aký význam má EI emočná inteligencia a Empatia v tomto príbehu emócie, smútok?

Pozrieme sa na EI emočnú inteligenciu a Empatiu trošku obrazne a technicky.
Predstavme si satelitný komplet na príjem tv signálu. Skladá sa z paraboly, teda antény a riadiacej jednotky, procesora, uloženého v krabičke.

Empatia
Empatia je vrodená schopnosť viac či menej rozvinutá.
Empatia je schopnosť komunikovať jazykom emócií.
Intenzívne empatiu používajú maminky a oteckovia, hlavne v komunikácii s bábätkom, ktoré ešte neovláda jazyk dospelákov.
Technicky by som empatiu prirovnal k anténe satelitu, parabole, ktorá je schopná zachytiť emočné signály prichádzajúce z vonku, od druhého človeka. Empatia je schopnosť zachytiť signály emočného jazyka.
Tak ako satelitná anténa má rôznu veľkosť a citlivosť zachytávania signálov, tak aj empatia je u každého z nás rôzne rozvinutá, rôzne citlivá

EI emočná inteligencia.
Z môjho pohľadu ide o zručnosť v narábaní s emóciami svojimi a emóciami druhých ľudí. Rozvoj tejto zručnosti, je hra na celý život, je to dynamický proces.
EI emočnú inteligenciu, by som prirovnal k riadiacej jednotke procesoru,
v satelitnej jednotke. Vyhodnocuje informáciu ktorú zachytila empatia. Procesor vyhodnocuje aká emócia prišla ku mne, alebo akú emóciu som vytvoril ja.
Spája emóciu so situáciou, ktorú pozná myseľ, logika, pamäť a spoločne rozhodujú, čo s touto emóciou mám urobiť a ako chcem zareagovať.

A teda situáciu situáciu a emočnú komunikáciu medzi Aničkou a Jankom vnímam nasledovne.
Janko vďaka situácii a si vytvoril emóciu “smútok”.
Táto emočná energetika je čitateľná v priestore a v reči tela, tváre.
Anička vďaka rozvinutej empatii, zachytila komunikačný emočný signál “smútok” od Janka.
Anička vďaka EI dekódovala informáciu od Janka a teraz rozhoduje spolu s logickou mysľou, čo s danou emočnou informáciou môže urobiť.
Pozrime sa na možnosti aké má Anička.

Voľba č. 1. spojenie (asociácia)
Anička si danú situáciu emóciu zoberie osobne a spojí sa s emóciou smútku od Janka a tiež sa začnem cítiť “smutne”.
Nechala sa infikovať emóciou druhého človeka.
V tejto voľbe sa môže stať, že sa obaja “utopia” v dlhodobej emócii smútok, ktorá sa môže prehĺbiť do úzkosti a depresie.

Voľba č 2 neutrálna (disociácia)
Anička pozoruje danú emóciu od Janka, ako informáciu a neberie si ju osobne. Nesnaží sa meniť emočný stav Janka.
Môže vyjadriť SÚCIT (objatie, tichá spoločnosť…) ako súčasť “podpory” v podobe odkazu “nie si v tom sám”.
Anička takto z pohľadu pozorovateľ pomáha zvládnuť tento emočný stav Jankovi. Nenechala sa infikovať emóciou smútku, ani nezasahuje do emočného stavu Janka. Necháva na bratovi, aby si rozvinul zručnosť EI, ako naložiť s pocitom smútok.
Takúto reakciu považujem za dôkaz rozvinutej EI.

Voľba č 3 intervencia (nevyžiadaný záchranca)
Aničkina empatia zachytí emočnú informáciu “smútok” a nerozvinutá EI vyhlási poplach.
Anička sa vrhne sa “zachraňovať” Janka pred smútkom.
Všelijako ho bude rozveseľovať, aby “zabudol” na smútok.
V podstate zabráni Jankovi, aby rozvinul svoju EI zručnosť v narábaní s emóciami, v tomto prípade so smútkom.
Nevyžiadaný záchranca sa môže ale aj nemusí spojiť (infikovať) s emóciou “zachraňovaného”🤔

To, akú si vyberie Anička voľbu, záleží, ako má rozvinutú EI zručnosť.
Tiež záleží na skúsenostiach mysle, logiky a návykoch, ktoré prevzala od rodičov. Ako sa správala mama? Ako sa správal otec? Ako sa správal dôležitý človek v rodine, napr. babička, dedo, ujo.
Aktuálne sa Anička môže rozhodnúť, či si ponechá podvedomý návyk z výchovy, alebo si vytvorí nový návyk voľby, jej reakcie na emóciu druhého človeka…🤔

Smútok
Emócia ktorá nám pomáha zvládnuť proces zmeny, ak opustíme ľudí, veci, miesta, zvieratá atď. alebo niekto opustí nás.
Je dôležitou emóciou, keď bilancujeme a uzatvárame rôzne kapitoly života.

Čo môžeme urobiť pre rozvoj EI emočnej inteligencie?
Vstúpte do FB skupina aHaHRA tvoja stratégia 100% úspechu
https://www.facebook.com/groups/ahahratvojastrategiauspechu

Preskúmajte svoje emočne myšlienkové návyky a zmeňte ich hravo.
Vstúpte do FB skupiny aHaHRAvá zmena návykov za 7 dní ŠTART
https://www.facebook.com/groups/ahahranavykystart

Komentáře