"SNP"
Sitko naplnenia potrieb.

Každý návyk napĺňa dôležitú potrebu v našom živote.
SNP vám jasne povie PREČO a aké potreby napĺňajú 
vaše návyky či zlozvyky.

"SNP" sitko naplnenia potrieb, vám jasne ukáže PREČO a aké potreby napĺňajú váš návyk a zlozvyk.

Podvedomie je z určitého pohľadu obrovské skladisko presvedčení, ktoré  si tu uložila myseľ vo forme návykov, počas detstva. Túžba je hnací motor návykov. Túžba pomáha napĺňať naše každodenné potreby.
SNP pomáha objaviť pravdivú TÚŽBU skrytú v návykoch.
SNP a objavená túžba pomáha jasne definovať, akú potrebu potrebujem cez daný návyk naplniť.

Základom SNP je Maslowova pyramída potrieb.

Čo získaš vďaka "SNP"?

Jednoduchý postup ako nájsť túžby a potreby schované v návykoch.
Túžby a potreby sú podstatou každého návyku. 

  • Jednoduchý postup na pomenovanie konkrétnych potrieb.
  • Jednoduchý postup na odhalenie pravdivej túžby v starom návyku.
  • Jednoduchý postup na vloženie túžby do nového návyku.
  • Jednoduchý nástroj na komunikáciu s podvedomím.

Referencie

Jozef Šmál učí, ako tieto nove návyky budovať hravo, čo je úplne iná perspektíva na akú som bola vo svojom živote zvyknutá. Dnes je pre mňa omnoho jednoduchšie dokončovať všetko čo začnem robiť. Hlavne každý deň viem, čo mám presne robiť, aby som v slabých chvíľkach vytrvala. Oceňujem Jožkov skutočný a úprimný záujem o každého člena klubu. Veľmi si cením jeho nasadenie a ľudskosť. Určite klub odporúčam komukoľvek, kto chce so svojimi návykmi niečo urobiť
Nikolpodnikateľka
Klub hravá změna návyků mi pomáhá v tom, abych nejen racionálně, ale především emocionálně pomocí hry zvládnul nové návyky začlenit do svého života, tak, aby se stali přirozenou součástí mého života. Důležitá je vytrvalost, nevzdávat sea to právě i v případě dílčích neúspěchů. Klub bych určitě doporučil lidem, kteří na sobě rádi pracují, nebojí se výzev a není jim cizí vzájemná podpora a sdílení se s druhými lidmi ve skupině.
Dominikgrafik

Najlepší čas na zmenu je TERAZ...