Nedarí sa vám vytvoriť nový návyk?

"SUZY" strážca úspešnej zmeny,
vám do 5 minút prinesie odpoveď, prečo je to tak.

Dnes darčeková cena 1EUR, 27Kč

5EUR 130Kč

Prečo sa nám teda nedarí nový návyk vytvoriť a dlhodobo udržať?
Nový návyk nemá vytvorené vhodné prostredie.
Možno sme len pozabudli na dôležitú podmienku pre vytvorenie a trvalé zavedenie návyku do života.
"SUZY" nám jasne povie, čo všetko nový návyk potrebuje pre dlhodobý "život".

Nový návyk je ako rastlinka alebo strom. Potrebuje mať vytvorené vhodné prostredie, aby mohol vyklíčiť, zakoreniť a rásť. Vhodnú pôdu, slnko, vodu a každodennú pravidelnosť. Ak bude chýbať čo i len jedna podporujúca podmienka, môže to znamenať, že strom, či rastlinka, neprežijú.
V našom prípade to môže znamenať, že nový návyk buď vôbec "nevyklíči" alebo po čase "uhynie".

Referencie

Jozef Šmál učí, ako tieto nove návyky budovať hravo, čo je úplne iná perspektíva na akú som bola vo svojom živote zvyknutá. Dnes je pre mňa omnoho jednoduchšie dokončovať všetko čo začnem robiť. Hlavne každý deň viem, čo mám presne robiť, aby som v slabých chvíľkach vytrvala. Oceňujem Jožkov skutočný a úprimný záujem o každého člena klubu. Veľmi si cením jeho nasadenie a ľudskosť. Určite klub odporúčam komukoľvek, kto chce so svojimi návykmi niečo urobiť
NikolLektorka
Klub hravá změna návyků mi pomáhá v tom, abych nejen racionálně, ale především emocionálně pomocí hry zvládnul nové návyky začlenit do svého života, tak, aby se stali přirozenou součástí mého života. Důležitá je vytrvalost, nevzdávat sea to právě i v případě dílčích neúspěchů. Klub bych určitě doporučil lidem, kteří na sobě rádi pracují, nebojí se výzev a není jim cizí vzájemná podpora a sdílení se s druhými lidmi ve skupině.
DominikProgramátor

"SUZY" prináša jasnú odpoveď .....

"Toto potrebujem pre vytvorenie návyku..."

Dnes darčeková cena 1EUR, 27Kč

5EUR 130Kč