Oheň … náš každodenný …:)

plameny

Daj nám dnes…
Teplo…
Bezpečie…
Jedlo…
Radosť…
Zdravie…
Môžeš doplniť, ak som na niečo zabudol…:)

Rád si sa hrával s ohňom v detstve?
Ja áno a chvíle pri plápolajúcej vatre či ohníku boli magické.
Mnohým zostal tento vzťah v podobe cigarety.
Oheň má obrovský význam v histórii človeka.
A ešte väčší dnes.
Áno jeho priateľmi sú Voda, Vzduch a Zem.
Dnes venujme pozornosť Ohňu.
Prečo?
Len na okraj pripomínam, že industrializácia a teda materiálny pokrok a technológie, ktoré sú nám také samozrejmé ako mobily, počítače, autá atď. by bez ohňa nevznikli.
Slnko ako ohnivé “božstvo” v našom vesmíre je kľúčom života.
Keď v nás vzplanú vášne pre akúkoľvek pozitívnu vec, dejú sa zázraky.
Keď v nás vzplanú vášne hnevu a krivdy dejú sa tragédie.
A tu mne aj tebe môže oheň pomôcť tieto krivdy transformovať a zmeniť na energiu tvorenia.
Hnev je kotva, ktorou sa pripútavam k danej situácii.
A aj keď už som zabudol čo sa stalo, kotva ukrytá v hĺbke podvedomia nedovolí dosiahnuť ciele, po ktorých túžim.
A takýchto pút s minulosťou som si vytvoril mnoho.
Nazývame ich bloky, programy, blokujúce presvedčenia atď.
Otázka je AKO? tieto kotvy z minulosti uvoľniť?
A čo takto použiť OHEŇ?
Ako dokážem emóciu krivdy transformovať cez oheň?
Napíšem si na papier napr. STRACH.
A môžem aj niekoľkokrát…STRACH…STACH…STRACH
Nedopisujem žiadne príbehy s čím ten strach súvisí.
Dôležité je to jediné slovo.
A následne papier spálim.
A hotovo.
Dokázala si, dokázal si, kúsok z toho balvana strachu odlúpnuť a zmeniť na čistú energiu.
Takto pokračuj vždy, keď Ti príde emócia hnev, stres, nenávisť, zlosť či už na seba lebo kohokoľvek.
Najlepšie každý deň večer si urob takúto “očistu” ohňom.
Vydrž aspoň 21 dní.
A začnú v Tvojom živote pozitívne zmeny…:)

P.S.:
Ak si fajčiar či fajčiarka,  tak mám pre teba bonus…:)
Ale o tom na budúce…:)

Komentáře