FUJ…je signál, že ODSUDZUJEM a POSUDZUJEM

Včera som si doprial úžasný dokument…
A sledoval som v sebe vlny ODSUDZOVANIAPOSUDZOVANIA..:)

Jan Saudek

ODSUDZOVANIE je často spojené so slovom MORÁLKA
Aký máš pocit zo slova MOR a vÁLKA?
Vo mne z tohoto slova cítim energiu deštrukcie a konfliktu…
Dnes viem že toto slovo v živote nepotrebujem…:)

Kedy na posledy si niekoho odsúdil a posúdil?
Aký to bol pocit?
Je to o zamyslení a vnímaní…

Komentáře