Dať výpoveď v práci a vrhnúť sa do podnikania…????

20160317_123714
Mnoho ľudí nespokojných so svojou prácou, ale experti v svojej profesii uvažujú o zásadnej zmene.
Dám výpoveď?
Čo keď sa to poserie?
Čo keď…čo keď…čo keď…?

Mnoho otázok, žiadna konkrétna odpoveď.
Pred rokmi som sa tiež rozhodol a dal výpoveď z dobre zabezpečenej a perspektívnej práce.
Zabudol som na dôležitú a podstatnú vec.

Mentalita zamestnanca a mentalita podnikateľa sú dva rozdielne “vesmíry”.

Povzbudzovaný pozitívnym myslením a zmenami pohľadu na život,  som predpokladal automatický úspech.
Prvý rok bol fajn, potom však prišiel krach.
Aj keď som diverzifikoval a znižoval riziko zabudol som na dôležitého spoločníka.

“STRACH”

Schovaný v podvedomý pritiahol to, čoho som sa obával v hĺbke duše.
Dnes po tomto poznaní sa sústreďujem na transformáciu svojich strachov.
Je to pre mňa osobne kľúčová schopnosť pre úspech v podnikaní.
A tvorí 90% úspechu. Zvyšok sú technické schopnosti.
Prax ukazuje, že mnoho ľudí zameriava extra pozornosť práve na tých 10%.
A úspech neprichádza.
Mnoho podnikateľov má nadanie pre podnikanie.
Tak ako máme nadanie pre muziku či šport, maľovanie atď.
Týmto ľuďom ide podnikanie akosi “samo”.
A svoje strachy a obavy už majú zvládnuté.
Tiež však na sebe pracujú a rozvíjajú sa.
Dokážu to za pochodu tak, že uživia seba a biznis rastie.
Ja podľa môjho zamestnaneckého zázemia mám obrovský potenciál byť úspešný a dobre platený ako zamestnanec.
Ako a čím začať pre úspech v podnikaní?

Ak chcem byť úspešný a dobre zaplatený podnikateľ, je dôležité prejsť zásadnou mentálnou zmenou.

Existujú presvedčenia, ktoré mi ako zamestnancovi fungujú.
Tie isté presvedčenia však na úrovni podnikateľa sú obmedzujúce.
Príklad.
“Usilovne pracuj a budeš odmenený”
Zamestnanec na základe zmluvy dostáva PRAVIDELNÚ výplatu.
Podnikateľ na základe faktúry dostáva NEPRAVIDELNÚ odmenu.
Otázka je, som pripravený na túto nepravidelnosť?
Keď mi niekto nezaplatí za faktúry, alebo budem mať “hluché” obdobie dokážem ho preklenúť?
Mám vytvorenú finančnú rezervu na rok života v prípade ak nebudú príjmy z podnikania postačujúce?

Je ešte veľa otázok na ktoré si ako podnikateľ potrebujem odpovedať.

Vzťah k peniazom je kľúčový.

Tu je dôležitá pravdivosť voči sebe. Ako som bol vychovávaný? V akom “finančnom ovzduší”?
Strachy Prachy, alebo peniaze ako symbol hojnosti.
Keď som sa pozrel do svojich presvedčení bolo mi hneď jasné, že moje podnikanie bolo založené na Strachy Prachy.

Aké kroky podnikám ja a odporúčam zamestnancovi ktorý chce rozbehnúť podnikanie.

1.
Zmena mentality a presvedčení zo zamestnanca na podnikateľa.
Hľadám strachy a pomocou techník NLP, EFT, atď. a kaučingu transformujem tieto strachy.

2.
Postupne si ako zamestnanec odkladám peniaze a vytváram finančnú rezervu na obdobie kedy dám výpoveď z práce a prejdem na živnosť resp podnikanie.

3.
Robím si jasno v čom budem podnikať. Zvládnem to sám?
Marketing, oslovovanie klientov, servis, starostlivosť atď.
Ako podnikateľ potrebujem zvládnuť veci ktoré som doteraz nerobil.
Vytvorenie webu, blog, mail databázy, atď.
Toto všetko môžem testovať a nastavovať ešte ako zamestnanec.

4.
Dám si rok na prípravu, stanovým systém a plán, zisťujem svoje silné a slabé stránky.
Slabé deleguje, silné rozvíjam.
Po roku vyhodnotím čo všetko som urobil a s akým efektom.
Pribúdajú mi kontakty na potencionálnych zákazníkov?
Pribúdajú mi spokojný klienti?
Aký nárast som dosiahol za rok?
Aký je potenciál trhu?

5.
Prax, prax a prax.
Všetky teórie o podnikaní dávam HNEĎ do praxe, aby som vedel ako fungujú práve mne.
Ak niekomu funguje nejaký postup, nikde nie je napísané že to bude fungovať aj mne.
Testujem tú správnu cestu úspechu v podnikaní pre seba.

6.
Čas.
Uvedom si, že tak, ako si sa roky mentálne pripravoval na úlohu zamestnanca, tak aj príprava a mentálna zmena na podnikateľa, vyžaduje čas a trpezlivosť.
Nikto nevie ako dlho bude táto zmena trvať u teba.
Ak zvládneš zmenu mentálnych vzorcov a programov v rámci roka prípravy o  ktorom píšem, tak to bude parádny úspech. Môže to trvať aj dlhšie.

7.
Rodina.
Ak máš rodinu závislú na tvojom príjme, uvedom si, že ak skočíš ako neplavec do “bazéna podnikania” skáču tam všetci s tebou.
Tu je veľmi dôležitá podpora životného partnera.
Urobte si jasno a rozprávajte sa o tom aké zmeny sa chystáš urobiť.

8.
Ak si uvedomíš že podnikanie nie je pre teba tak to nie je žiadna hanba.
Ak si nie spokojný v práci s ohodnotením, hľadaj cesty ako zvýšiť svoju hodnotu a cenu práce.
Zmeň zamestnanie, ale hlavne aj ako zamestnanec zmeň svoje mentálne nastavenia.
Je to cesta k úspechu aj keď budeš možno zamestnanec celý život.

Želám Ti správny smer a ver tomu, že život je jedna veľká nikdy nekončiaca škola.

Komentáře