Hra 
Emočný výťah

Cieľom hry je

- dovoliť si vyjadriť to, čo cítiš
- meniť postupne úrovne pocitov
- až kým dosiahneš požadovaný leší pocit než bol na začaitku hry

Kedy a ako, hrať hru 
Emočný výťah

Emočný výťah môžeš použiť...
Vždy keď si uvedomíš určitú úroveň emócii a chceš ju zmeniť.
Vždy keď si dovolíš pravdivo cítiť to, čo cítiš a dovolíš si túto emóciu a pocit na plno prejaviť.
Úlohou hry je prelaďovanie z aktuálne úrovne pocitov, na vyššiu úroveň pocitov a emócií.

Emočný výťah spája dve techniky emočného prelaďovania.
Emočná stupnica Abraham Hicks + Sedona metoda Hale Dwoskin.

Keď cestujem výťahom, a chcem sa dostať z - 5 na + 5, tak musim prejst VŠETKÝMI poschodiami, nedokážem ich preskočiť.
Podobne je to aj s našimi emočnými stavmi. Preladiť sa z Hnevu (-5) do Optimizmu (+5) skokom, je neprirodzený a sebaklamlivý proces.

Úspech je, ak v danej chvíli zmením svoje emočné nastavenie čo i len o JEDEN  level...:)

1 krok
Pripravím si zápisník a pero alebo si nahrávam záznam na mobil.
Uvedomím si, ako sa aktuálne cítim, pozriem si na ktorej úrovni pocitov a emócií som.

2 krok
Pýtam sa otázky uvedené pri jednotlivých leveloch.
Opakujem tieto otázky do okola, až kým nepociťujem zmenu pocitov.
Pri otázkach kde najdeš bodky dopĺňaš konkrétny pocit.
Žiadna odpoveď nie je správna, ani nesprávna, 
Dôležité je, byť k sebe úprimný.

10 Radosť, Sloboda, Vďačnosť, Ocenenie, Poznanie, Voľnosť, Mám rád(a)  
prináša úľavu a oslobodennie od pocitov na úrovni 9

- Môžem si dovoliť na plno precítiť pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

9 Vášeň, Viera, Sila, Moc, Túžobné očakávanie 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 8.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť  pocit............? 
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

8 Entuziazmus, Dychtivosť, Nadšenie Šťastie, Milujem 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 7.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

7 Pozitívne očakávanie, Prijatie, Rešpekt, Inšpirácia 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 6.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

6 Odpustenie, Súcit, Páči sa mi to
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 5.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť pocit............? 
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

5 OptimizmusOchota 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 4.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

4 Nádej, Povzbudenie, 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 3.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť  pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

3 Odvaha, 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 2.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť  pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

2 Dôvera, Sebaistota, 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 1.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť  pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

1 Spokojnosť, Pokoj
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni 1.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť  pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?


-1 Nuda, Únava, Vyčerpanosť, Smútok
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -2.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

-2 Obavy, Starosti, Pochybnosti, Pesimizmus, Sklamanie
mi prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -3.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?


- 3 Vina, Obviňovanie 
 
mi prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -4. 

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

- 4 Hanba, Strata odvahy, Ustrašenosť, Beznádej
 prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -5.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

- 5 Hnev 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -6.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

- 6 Pomstychtivosť 
 prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -7.

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

- 7 Zúrivosť,  Nenávisť
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -8. 

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

- 8 Znechutenie, Pýcha, Nadradenosť 
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -9. 

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

- 9 Panika, Ohrozenie, Nverím si, Nezaslúžim si
prináša úľavu a oslobodenie od pocitov na úrovni -10. 

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?

- 10 Strach, Zúfalstvo, Hrôza, Bezmoc, Depresia, 

- Môžem si dovoliť na plno precítiť tento pocit............?
- Čo konkrétne cítim? Kde v tele tento pocit vnímam?
- Môžem tento pocit..................... prijať?
- Môžem tento pocit.................... opustiť?
- Som ochotný tak urobiť?
- Kedy tak urobím?