7 dní, 7 kariet denne,
7 otázok a 7 odpovedí denne
Zmeň či vytvor akýkoľvek návyk aHaHROU
Bonus fb komunita s podporou.

Online aHaHRAvá zmena návykov za 7 dní ŠTART