Dokážeš sa RÝCHLO rozhodnúť?

Za akýchkoľvek okolností?